Quy luật cộng hp, mp , tc trong Ninja School

Quy luật tính thế này : kiếm 8 : dòng tấn công ngoại là 148 , hỏa công ngoại là 1554 . Kiếm 8 đc 118% .
148 1554 =1702 x 118 : 100 =( 2007.36 thì phải ) . Kết quả vs điểm tấn công ban đầu của nhân vật . Chỉ chênh lệt chừng 10 đến 100 điểm t.c. .

Bình luận