TeaMobi thay đổi thời gian sự kiện World Cup 2014 trong Avatar

Sự kiện Vui cùng World Cup 2014 hè Avatar có sự thay đổi về thời gian so với dự kiến ban đầu vì lý do kỹ thuật. Cụ thể là sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc14h ngày 13/06/2014thay vì 0h như thông báo trước đó.
Lý do là: để kiểm tra và khắc phục lỗi hệ thống, nhằm đảm bảo cho các bạn có thể tham gia sự kiện một cách suôn sẻ và thoải mái nhất.
Nguồn: TeaM

Bình luận