Thống Kê Số Điểm Trong Sự Kiện World Cup 2014 trong Avatar

Thu hoạch cây trồng đầy sức khoẻ 1 điểm cuồng nhiệt. 10 điểm cuồng nhiệt = 1 bóng xxx = 1 điểm tích lũy.
48 ôx2 tiếng=48 điểm
24 tiếng = 576 điểm
31 ngày= điểm = 17856 điểm tích lũy.
Sk này cày 24/24 được 1785 điểm.
-GHOSTBO

Bình luận