Thông tin phần quà Event World Cup 2014 trong Avatar

HIện tại mới góp được 245 hộp quà và có những đồ sau
-,hộp 100: ngọc lục bảo
-,hộp 120: dù thời trang
-,hộp 130 : đá may mắn
-,hộp 150 : ngọc lục bảo
-,hộp 180:đá may mắn
-,hộp 185: đá may mắn
-,hộp 200: vương miện tinh linh
-,hộp 210: đá may mắn
-,hộp 215: đá may mắn
-,hộp 230: ngọc lục bảo
-,hộp 240: kính thời trang
*,Tất cả những đồ trên đều vĩnh viễn,ngoài ra còn vô vãn x2,x5 nâng cấp,quay số.free quay số.đồ quay số china……
*,Thông tin số hộp quà còn lại sẽ đk cung cấp vào ngày mai cho các bạn tham khảo.
P/s: copy bởi kutaodo
Nguồn : facebook

Bình luận