Thủ thuật cho ai bị mất mã Rương trong Avatar

B1:ae phải có 20k vào thuê nhà.(nếu ae có nhà rùi thì thui nhé nếu k thì thuê nha)
B2:ae vào nhà nhập mã rương nhà. Mã rương mặc định là a .rùi Đổi mk rương nhà.(đổi sao tùy ae)
B3:ra ngoài vào rương bên ngoài.
B4:test và hương thụ thành quả.
Nguồn: avatar share

Bình luận