Thủ thuật chuyển map nhanh trong Ngọc Rồng Online

¤Shar cho nhữg aj CHỬA pít ná

¤Ưu : next map nhanh k mất time

¤Nhược : nhữg map địa hỳnh pất tiện k kó ták dụg nhé

¤Yêu kầu:1 pb kàj auto clic -5:0 .thủ thuât này áp dụg máp có địa hỳnh là kác tầng(máp 3 fjre .v.v.)

¤Cách làm : cho nv đứg im trên mặt đất kần độn thổ.phảj chjnh lsao cho mũj tên(nút chọn phảj)k chỉ vào đâu kả.ấn auto clic rồj ấn pay lên trên(or nút 2 nhảy lên)là nv kủa pạn dần2 thụt xúg.đây là kách độn từ trên xúg

¤ĐỘn từ dướj độn lên: yêu kầu ở trên(chỗ mình mún lên)phảj có vàng.mđv.v.v.. Ae pay lên rùj nhah tay chj mũj tên vào đó rùj nv sẽ tự độn lên.

HƠJ DÀJ VÌ CHJ CMN TIẾT .THS ALL GÉ Túp

-Teentb1st

Bình luận