Thủ thuật đi doanh trại hết 3 tầng trong Ngọc Rồng đơn giản

Anh em lập bang tuyển 5 thành viên trong đó có 2 thành viên tiềm năng khoảng 250tr sm tuỳ
ae lấy 2 nick đó đi doanh trại tốt nhất là 1 namếc 1 trái đất
đánh hết trung uý trắng sẽ mất khoảng 4 phút…
Ae đánh đến ninja áo tím thì chạy về chỗ tầng 4 thj mất khoảng 2phút ăn nó namec buff hp khj gần hết nha tăng đậu nữa
nguồn: nr

Bình luận