Thủ thuật đứng giữa biểu tượng trong công viên Avatar

vào vấn đề len nhé
.
b1 : anh em qua khu hawai
b2 : chuyễn khu qua khu mặt trời ( tùy theo pb mod . tải ở GameDienThoai.InFo )
thế là cái giữa mất tiêu cái tượng hay bắt gì
b3 : chui vào đó . khoe tụi kia cho nó tức
.
Nguồn : ByNho

Bình luận