Thủ thuật hack bằng thông mimax ngày 6-7-2014

Chắt là từ ngày 1-7 đến nay thỳ cÁc pạn rẤt vẤt vã và Ức chẾ Khi mÀk A viet teo Fix lỖj hack mimax phÃi kÔ……..
—-Vs tốc đỘ 14kb/s thỳ làm ăn đc j….đỌc bÁo cÒn kO dc….
—-Nhưq hôm nay thỲ khỖi lO rỒj nhÉ……mìk đà vÔ tỲnh Tìm rA đC lỗ hỖq và đà test thỬ 2 ngày nAy……..
+Thôj Vô trOq vẤn đỀ lUn…….
Cũq chẲg cÓ j đẶt biỆt Cã……
+Khi hack A,e cứ bât GPS (Đinh Vị) lên và rÔi chuyỂn tỪ 2G sang Chế đỘ tự đỘq….
tức Là GSM sang WCDMA pr ……….
ĐỢi sÓq E từ từ chuyỂn qA H là Ok……
……Chĩ chia sẼ a,e trén mang thUi……..nhỚ là Ko chiA sẼ A nửa nhÉ……kÔ thỳ lAi Fix nửa đẤy……

Tên: Đườngđời Đưađẩy Đi ĐủĐường
Nguồn: Đườngđời Đưađẩy Đi ĐủĐường

Bình luận