Thủ thuật không bị lỗi bàn phím ảo khi chơi trên giả lập Android

Cuộc trò chuyện đã bắt đầu vào 22 Tháng 5
Độc Cô Cầu Vượt
22/05/2014 10:36
Độc Cô Cầu Vượt
thu thuat de khonq bi loi ban phim ảo của các game chơi giả lập trên android….
b1: mở game→tuỳ chọn→system menu
b2:chọn plusgin»→ check các mục còn lại và bỏ các muc sau…..trọg tâm là mục 6 và 13..chọn đủ sẻ tốt hơn….
1.device detector plusgin…
2.auto layout….
3.show soft button
4.show soft button handed….
5.sensor as softkey
6.gerstures as softkey
7.display aren as…..
8.show webinpho
9.ppad enhenxenment….
10.zoom display
11.more and resive….
12.trackball moti….
13.show touch effert…
nguồn: Độc Cô Cầu Vượt

Bình luận