Thủ thuật làm nhiệm vụ đánh 50 người trong Avatar

M.n cũng biết Đánh nhau mà quá 80điểm gây rối là không đánh được nữa . M.n chỉ cần đến ai cập mua vé và vào đánh nhau với những người bị biến thành xác ướp cho đủ 50lần là đc
nguồn: kaka

Bình luận