Thủ thuật làm sự kiện Ninja School cho người nghèo

đầu tiên kiếm thật nhiều acc tạo nhân vật rùi sau đó các bạn biết rùi đó cày lấy 10lg=2 diều vải chuyển vào ních chính tận hưởng được exp= ngon được đá 9 10 11 12 = làm giàu chúc anh em vui vẻ .
Nguồn : Bóng ma cola

Bình luận