Thủ thuật mở Rương và Tự Sát trong Ninja School

1. Mở rươg hđ.
Mk tòan bán 1 vài vật phẩm ( đá rák. Đồ rák) trước khi mở
rương. . . Mở đến khi nào đc yên thì lại pán. Lai mở típ. .
4x . 28ruơg đc 9r rỗng.12 kái kóa yên. Kòn lại là đá. . (uớc
chừng. Thường là như thế). . 5x thì 80% là yên. . .
2. Tự sát.
Khỏi kần vák đá mà nkay xuốg lam ji cko mệt. . Ae bem 1 em
quai. . Chạy xa ra. Chát chữ “i”. . Die đen xì. . Ae lưu ý là
dùg v6 ná. .

Bình luận