Thủ thuật One Hit trong hack Ngọc Rồng Online

Bước 1: Gán đánh tay phím 7, trị thương phím 9.
Bước 2: Khi đánh quái ấn tổ hợp phím: 7 – 9 – 9 – 7
Bước 3: Hưởng thành quả.
P/S: Có lần quái hơn 100k HP mà làm 1 hit như thế được 29k Tiền Năng.
– Nhấn Mạnh: Team đã fix nên làm 5 lần thì chỉ được khoảng 1-2 lần thôi.
Nguồn -dotheanhrx-

Bình luận