Thủ thuật tăng từ Lever 30-40 trong 1 ngày trong Ninja School

K coá thủ thuật gì đâu! Ae chỉ cần làm nv hằng ngày vs tà
thú là dk 4 gjấy gjới thjệu tới làng chài nhận nv đi tìm
trẻ lạc mỗi lần dk 15tr kn 4lần từ 30lên 37 du sức còn lại ae
kày là lên 40thôy
nguồn: dinhdoantru1997

Bình luận