Thủ thuật tích điểm trong Event World Cup 2014 Avatar

Muốn giữ sức khoẻ khi làm sk ta phải làm 1 cách có khoa học và phải tính toán…sau đây là cách tính điểm vừa vặn 1 trái banh và con vẹt ( 1250đ )

.♡ 1250/29ngày còn lại= 44đ 1 ngày = 440 ô = 10 lần thu ( trong vòng 1 tháng thức khoảng 3-4 hôm xem wordl cup là làm đc )
.
.♡ Đây là điểm cho ai ko thức khuya .. 6h – 22h hằng ngày = 8 lần thu
..Tacó 48ô = 4,8 điểm X 8 = 38 ( tính hao hụt còn 35 )
29ngày = 1015điểm
..
.♡ còn cày 24/24 thì đc 1595 ( đã tính hao hụt )

.
.Nguồn: pc FC Hài VL : Kenjil

Bình luận