Thủ thuật xem điểm Tiềm Năng trong Ngọc Rồng Online

Biết Từ Hôm Qua Giờ Quyết Định Share.

Đầu Tiên Là Bạn Đã PK Được Nhé.

Gọi AE Trong Bang Xem Giúp .

Tiếp Là AE Mời PK Người Mà AE Nhờ Giúp Ý.

Xong Người Giúp Xem Dòng Chữ Số Chạy Trên Màn Hính Đấy.

Đó Chính Là Số Tiềm Năng Cuả Bạn…
nguồn : chia sẻ

Bình luận